بیست

جلسه دوم

جلسه دوم

معرفی محیط برنامه :

برنامه MMB را اجرا کنیدمحیط برنامه به چندین ناحیه به شرح زیر تقسیم میشود :

نوار منوها:

که در بالای پنجره اصلی نمایان است و شامل گزینه های مختلفی از جمله file و Edit و View و project و ... میباشد.

نوار ابزار :

در صفحه اصلی و در پائین نوار منو , نوار ابزار را مشاهده می کنید که شامل دکمه های دستیابی سریع به امکانات مختلف برنامه از قبیل  .save ,Load ,open ,.. میباشد.

 

نوار اشیاء :

این نوار به طور پیش فرض در سمت چپ پنجره اصلی به صورت عمودی نمایان است که شامل اشیاء متن, دکمه متن, تصویر, صدا و ... می باشد.

 

محیط کاری :

محیطی است که فضای کاری پروژه را مشخص می کند که اندازه آن قابل تغییر است و تمام اشیاء اعم از تصویر و متن و... بر روی آن قرار می گیرند.

 

لیست صفحات :

که به طور پیش فرض در انتهائی ترین قسمت پنجره اصلی قرار دارد و شامل لیست صفحات موجود در پروژه جاری می باشد.

 

جعبه ابزار صفحه :

که شامل ابزارهای مختلفی برای کارکردن با صفحات وهمچنین مدیریت آنها می باشد. به طور پیش فرض این جعبه ابزار در بالای لیست صفحات و در پایین محیط کاری قرار دارد.

 

پنجره مدیریت اشیاء :

به طور پیش فرض این پنجره در سمت راست پنجره اصلی واقع شده است. با قرار دادن هر یک از اشیاء از نوار اشیاء بر روی ناحیه کاری پروژه , نام آن شیء بر روی این پنجره نمایان می شود. و در وا قع محتوی فهرستی از اشیاء موجود در یک صفحه جاری پروژه می باشد.

 

تو ضیح در مورد نوار منوها :

 

اولین گزینه در نوار منو, گزینه File  می باشد که با کلیک بر روی ان زیر منوی ان به صورت زیر می باشد:

 

New : که یک پروژه جدید را ایجاد می کند.

 

New from Tamplate : از الگوهای از قبل آماده شده پروژه ای را ایجاد می کند.

 

Open : پروژه از قبل طراحی شده را بار گذاری می کند.

 

Close: پروژه جاری را می بندد.

 

Save : آخرین تغییرات در پروژه جاری را ذخیره می کند.

 

Save As : پروژه جاری را با یک نام دیگر ذخیره می کند.

 

Compress & Export : برای فشرده کردن پروژه و تولید خروجی نهائی استفاده میشود. به وسیله این گزینه میتوان برای فایل های پروژه Password  گذاشت تا افراد غیرمجاز نتوانند به فایلهای پروژه دسترسی داشته و از آن استفاده کنند.

 

Compile: برای ایجاد فایل اجرایی نهایی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

Reduce Size: این گزینه باعث کاهش حجم پروژه و حذف تصاویر زائد از پروژه می شود.

 

Import Object: یک یا دسته ای از اشیاء را به صورت یک فایلdom در کنار یکدیگر ذخیره میکند.

 

MEF Import: از قابلیتهای جدید در نسخه 4.8 و بالاتر که اجازه بارگذاری فایلهایMEF را در داخل یک پروژه می دهد.

 

Webcam Image: صفحات موجود در پروژه های دیگر را به داخل پروژه جاری وارد می کند.

 

Export Page: صفحات موجود در پنجره جاری را به صورت فایل MMP که قابل استفاده برای پروژه های دیگر است را صادر می کند.

 

Print: صفحه جاری پروژه را به چاپگر می فرستد.

 

Print Preview: آنچه که قرار است به چاپگر فرستاده شود را روی صفحه نمایش می دهد.

 

Print Setup: باعث نمایش پنجره تنظیم چاپگر می شود.

 

Exit: برای خروج از برنامه استفاده می شود.