X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

بیست

جلسه نهم

در ادامه مبحث قبل به intraction with other objects رسیدیم که در این جلسه به بررسی آن می پردازیم .

با کلیک بر روی آیکونی که دو پنجره و یک چوب جادویی بر روی ان است پنجره مربوط به آن باز می شود. این پنجره مخصوص فعل وانفعالات بین اشیا مختلف در یک صفحه می باشد .مثلاَ با عبور ماوس از روی شی مورد نظر اشیا دیگر نمایش داده شوند یا نمایش داده نشوند ، صدایی پخش شود یا نشود ، قطعه کدی اجرا شود ، یا خیر و از این قبیل موارد ... .این پنجره شامل قسمتهای زیر است

در ادامه مبحث قبل به intraction with other objects رسیدیم که در این جلسه به بررسی آن می پردازیم .

با کلیک بر روی آیکونی که دو پنجره و یک چوب جادویی بر روی ان است پنجره مربوط به آن باز می شود. این پنجره مخصوص فعل وانفعالات بین اشیا مختلف در یک صفحه می باشد .مثلاَ با عبور ماوس از روی شی مورد نظر اشیا دیگر نمایش داده شوند یا نمایش داده نشوند ، صدایی پخش شود یا نشود ، قطعه کدی اجرا شود ، یا خیر و از این قبیل موارد ... .این پنجره شامل قسمتهای زیر است .

 

Moving mouse over the object trigger:

عملیاتی که در این جا مشخص می شود زمانی اتفاق می افتد که نشانگر ماوس را روی شی عبور کند . این قسمت به دو گزینه زیر تقسیم می شود:

 

:actionاز این لیست باز شونده می توانید یکی از عملیات زیر را انتخاب کنید ؛

 

show/hide: زمانی که ماوس روی شی مورد نظر عبور میکند شی دیگری که در لیست باز شونده object انتخاب شده است پدیدار یا نهان می شود.

 

show/fade out: زمانی که نشانگر ماوس را روی شی مورد نظر عبور کند شی دیگری که در لیست باز شونده object انتخاب شده است پدیدار می شود اما نهان شدن آن با اندکی تاخیر صورت می پذیرد.

 

show only : باعث ظاهر شدن شی مورد نظر می شود.

 

hide only : فقط شی مورد نظر را پنهان می کند .

 

run script: قطعه کدی که قبلاً در داخل یک شی اسکریپت نوشته شده باشد را اجرا می کند .

 

object: لیست باز شونده این گزینه شامل اسامی کلیه اشیا مورد نظر را که باید یکی از عملیات show only , show/hide و ... را بر روی آن انجام شود را از لیست انتخاب می کنیم ..

 

mouse click on the object trigger:

 

عملیاتی که در این قسمت مشخص می شود زمانی اتفاق می افتد که شی توسط نشانگر ماوس کلیک شده باشد . این قسمت خو شامل گزینه های زیر است :

 

action 1: از لیست باز شونده این گزینه یکی از عملیات زیر را انتخاب می کنیم ؛

 

show/hide: با کلیک بر روی شی مورد نظر ، شی دیگر پدیدار یا پنهان می شود . شی دیگر را می توانید از لیست باز شونده در زیر گزینه action 1 انتخاب کنید این شی میتواند یکی از اشیا موجود در صفحه جاری باشد .

 

Video play: باانتخاب این گزینه هنگام کلیک بر روی شی فیلم تخصیص داده شده به اشیا پخش فیلم شروع به نمایش می کنند.

 

Video stop: باعث می شود که فیلم در حال پخش متوقف شود . هنگام Play مجدد ، فیلم ازابتدا پخش می شود

 

Video pause  : باعث می شود که فیلم در حال پخش نگه داشته شوداما در هنگام Play مجدد،ادامه فیلم پخش می شود .

 

Video skip fw: باعث میشود فیلم در حال حرکت یک پرش به جلو داشته باشد و سپس ادامه فیلم پخش شود

 

Video skip Bw: باعث می شود فیلم در حال پخش یک پرش به عقب داشته باشد .

 

video 2x fast: همان طور که از اسم آن معلوم است باعث دو برابر شدن پخش فیلم می شود

 

Video 2x slow .: باعث نصف شدن سرعت پخش می شود .

 

Show : زمانی که روی شی مورد نظرمان کلیک می کنیم شی دیگری نمایش می یابد ، این شی را می توان از لیست Object انتخاب کرد

 

Hide  : زمانی که روی شی مورد نظرتان کلیک می کنید شی دیگری پنهان می شود .

 

Invert. شی انتخاب شده در لیست Object را در صورت ظاهر بودن پنهان می کند و بالعکس.

 

Action2 : به مانند Action 1 می باشد . در واقع این قابلیت در MMB گنجانده شده که هنگام کلیک بر روی یک شی بیش از یک Action داشته باشیم .

 

Object : در این لیست شی ای را انتخاب می کنیم که می خواهیم عملیات تعریف شده در Action2 بر روی آن اعمال شود .
زمانی که تنظیمات مورد نظر را انجام دادید روی دکمه OK کلیک می کنیم تا تغییرات اعمال شود . در مبحث بعدی به قسمت Sound Action می پردازیم